PŘEDNÁŠKA

Jak využít daňový řád ve prospěch svůj a svých klientů

Doba konání: 3hodiny

Probírat budeme základy daňového řádu, počítání lhůt, uplatnění plné moci, promíjení úroků a penále, zrušení a změnu záloh, prominutí daně a mnoho dalšího…